พญ.สุภัทรา ลือชาติเมธิกุล หรือ ‘อาจารย์หมอทราย’ | DSC CLINIC

พญ.สุภัทรา ลือชาติเมธิกุล

ทะเบียนแพทย์ว.43410

หมอแบรี่

หมอแบร์รี่
พญ.ธนิดา อัคราวรานนท์ทะเบียนแพทย์ว.33228
แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงาม เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมเสริมความงาม

PROFILE-05

หมอเจนนี่
พญ.ธัญญ์รวีหิรัญปัญญาเมศร์ทะเบียนแพทย์ว.32329 แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงามและผิวพรรณ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ

PROFILE-06

หมอนัสสึ
นพ.ธนัช ตันสกุล ทะเบียนแพทย์ว.56903
แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงาม เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมเสริมความงามและปรับรูปหน้า

หมอมาร์ค

หมอมาร์ค
นพ.สรรพวิท นิยมธรรมรัตน์ทะเบียนแพทย์ว.66084
แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงาม เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมเสริมความงามและปรับรูปหน้า

 

หมอนัน
พญ.พิชานัน วรรณวงศ์ทะเบียนแทพย์ว.48211
แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงาม เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมเสริมความงาม

หมอเฟิร์น

หมอเฟิร์น
อ.พญ.วรากานต์ตั้งจตุพร ทะเบียนแพทย์ว.4768
พบม วว.ศัลยาศาตร์ทั่วไป วว. ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง