เสริมคาง

ภาพก่อน-หลังเสริมคางเสริมโหงวเฮ้ง ศัลยกรรมคางปรับโหงวเฮ้ง