ที่หนึ่งในเรื่องความงาม

จมูกโหงวเฮ้งดี ใบหน้าที่งดงานในทุกมิติ มีได้ง่าย ๆ ที่ DSC CLINIC คลินิกเสริมความงามที่มีบริการศัลยกรรมเสริมจมูก ทั้งการทำจมูกธรรมชาติทรงต่าง ๆ และการเสริมจมูกเสริมโหงวเฮ้งหรือการเสริมจมูกปรับโหงวเฮ้ง รวมถึงการทำศัลยกรรม ปาก คาง ตาสองชั้น เสริมหน้าอก และศัลยกรรมใบหน้า พร้อมบริการด้านความงามอีกมากมาย ที่จะช่วยเติมเต็มความงามให้กับทุกท่านอย่างแท้จริง

เสริมจมูก

ดึงหน้า

ตาสองชั้น

ปากกระจับ

เสริมหน้าอก

เสริมคาง

6 ศัลยกรรมยอดฮิตของ

ตาสองชั้น
ดึงหน้า
ปากกระจับ
เสริมจมูก
เสริมหน้าอก
เสริมคาง

DSC CLINIC

DSC CLINIC ที่หนึ่งในเรื่องความงาม

จมูกโหงวเฮ้งดี ใบหน้าที่งดงามในทุกมิติ มีได้ง่าย ๆ ที่ DSC CLINIC คลินิกเสริมความงามที่มีบริการศัลยกรรมเสริมจมูก ทั้งการเสริมจมูกทรงต่าง ๆ
และการเสริมจมูกเสริมโหงวเฮ้งหรือการเสริมจมูกปรับโหงวเฮ้ง รวมถึงการทำศัลยกรรมปาก คาง ตาสองชั้น เสริมหน้าอก และศัลยกรรมดึงหน้า
พร้อมบริการด้านความงามอีกมากมาย ที่จะช่วยเติมเต็มความงามให้กับทุกท่านอย่างแท้จริง

DSC CLINIC
‘บริการด้านความงาม เพื่อความสวยที่คุณเลือกได้’

About DSC CLINIC

รู้จักกับ “ด็อกเตอร์ทราย คลินิก”

DSC CLINIC เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อความมั่นใจและมอบความงดงาม
ที่แท้จริงให้กับผู้อื่นของ แพทย์หญิงสุภัทรา ลือชาติเมธิกุล (คุณหมอทราย)       
ผู้บริหาร DSC CLINIC ที่มีความชื่นชอบด้านศัลยกรรม ความงามตั้งแต่เด็ก       
จึงได้เริ่มต้นศึกษาและพัฒนาตัวเองในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง และด้วยความมุ่งมั่น 
บวกกับความเชี่ยวชาญในด้านนี้ คุณหมอทรายจึงได้จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณหมอทรายยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะ              
คุณหมอทรายไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง จึงได้มีการศึกษาด้าน   
ศัลยกรรมและความงามอย่างต่อเนื่อง จนได้ก้าวสู่การเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ    
ทางด้านศัลยกรรมความงามที่พร้อมด้วยประสบการณ์ และความรู้                
จึงตั้งใจเปิดคลินิกในชื่อ DSC CLINIC ที่มาพร้อมกับบริการที่หลากหลาย        
อาทิ บริการเสริมจมูกเสริมโหงวเฮ้งหรือศัลยกรรมเสริมจมูกปรับโหงวเฮ้ง         
บริการศัลยกรรมปาก บริการศัลยกรรมคาง บริการศัลยกรรมตา                 
บริการศัลยกรรมเสริมหน้าอก และบริการศัลยกรรมดึงหน้า                        
เพื่อให้ผู้ทำศัลยกรรม ทุกท่านได้มีรอยยิ้ม และมีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น

About DSC CLINIC

รู้จักกับ “ด็อกเตอร์ทราย คลินิก”

DSC CLINIC เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อความมั่นใจและมอบความงดงามที่แท้จริงให้กับผู้อื่นของ
แพทย์หญิงสุภัทรา ลือชาติเมธิกุล (คุณหมอทราย) ผู้บริหาร DSC CLINIC ที่มีความชื่นชอบด้านศัลย
กรรมความงามตั้งแต่เด็ก จึงได้เริ่มต้นศึกษาและพัฒนาตัวเองในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง และด้วยความมุ่ง
มั่นบวกกับความเชี่ยวชาญในด้านนี้ คุณหมอทรายจึงได้จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณหมอทรายยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะคุณหมอทราย
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง จึงได้มีการศึกษาด้านศัลยกรรมและความงามอย่างต่อเนื่อง

จนได้ก้าวสู่การเป็นแพทย์”

จนได้ก้าวสู่การเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมความงามที่พร้อมด้วยประสบการณ์ และความรู้ จึงตั้งใจเปิดคลินิกในชื่อ DSC CLINIC ที่มาพร้อมกับบริการที่หลากหลาย อาทิ บริการเสริมจมูกเสริมโหงวเฮ้ง ศัลยกรรมทำจมูกธรรมชาติ บริการศัลยกรรมปาก บริการศัลยกรรมคาง บริการศัลยกรรมตา บริการศัลยกรรมเสริมหน้าอก และบริการศัลยกรรมดึงหน้าหรือ FACE-LOCK เพื่อให้ผู้ทำศัลยกรรมทุกท่านได้มีรอยยิ้ม และมีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น

Vision

วิสัยทัศน์ของคุณหมอทราย

แพทย์หญิงสุภัทรา ลือชาติเมธิกุล (คุณหมอทราย) มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ DSC CLINIC เป็นหนึ่งในคลินิกด้านศัลยกรรมและความงามที่จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับแพทย์ด้านการศัลยกรรมความงามของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล จึงได้มุ่งมั่นให้บริการต่าง ๆ ด้วยความจริงใจ ใส่ใจในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นบริการเสริมจมูก การเสริมจมูกโหงวเฮ้งดี การเสริมจมูกทรงต่าง ๆ และบริการศัลยกรรมในบริเวณอื่น ๆ อย่างการทำศัลยกรรมปาก คาง ดวงตา หน้าอก และบริการศัลยกรรมดึงหน้าหรือ FACE-LOCK

“ในการบริการทางด้านศัลยกรรมและการดูแลผิวพรรณความงามนั้นในประเทศไทยนั้นหมอมีความเห็นว่า เราเป็นเสมือนศูนย์กลางของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมอจึงมีความตั้งใจในการยกระดับในการแพทย์ด้านการศัลยกรรมความงาม การดูแลผิวพรรณในประเทศไทย ให้มาตรฐานอยู่ในระดับสากล และด้วยความตั้งใจนี้หมอจึงยึดถือการให้บริการให้คนไข้ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจที่สุดด้วยมาตรฐานและเทคนิคที่ทัดเทียมกับประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้น ๆ ในด้านศัลยกรรมในภูมิภาคนี้ค่ะ”

พญ.สุภัทรา ลือชาติเมธิกุล

พญ.สุภัทรา ลือชาติเมธิกุล หรือ ‘อาจารย์หมอทราย’ | DSC CLINIC

เป็นที่รู้จักในวงการศัลยกรรมว่าเป็นศัลยแพทย์ที่สามารถสรรสร้างจมูกทดี่ ูสวยเป็นธรรมชาติผสมผสานกับการดูศาสตรโ์หงวเฮ้งของใบหน้า พร้อมทั้งเป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเสริมจมูกเป็นจำนวนมากที่สุดในเอเชีย 

เชี่ยวชาญด้าน : Rhinoplasty (Open and close technique) , ศัลยกรรมปาก, ศัลยกรรมคาง , ศัลยกรรมตา, ศัลยกรรมเสริมหน้าอก, ศัลยกรรมดึงหน้าหรือ FACE-LOCK

REVIEW BY CUSTOMERS

BEFORE  / AFTER

รวมภาพก่อนทำ / หลังทำ เสริมจมูก, ปากกระจับ, เสริมหน้าอก, เสริมคาง, ตาสองชั้น, ดึงหน้าของเหล่าลูกสาว DSC

ภาพก่อน - หลัง

รีวิว

วีดีโอรีวิว

บทความ

DSC CARE_0

DSC CARE

สาขาใกล้ฉัน

รีวิวศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิวศัลยกรรมดึงหน้า

รีวิวศัลยกรรมเสริมหน้าอก

รีวิวศัลยกรรมเสริมจมูก

รีวิวศัลยกรรมเสริมคาง

รีวิวศัลยกรรมปากกระจับ

DSC SERVICE

6 ศัลยกรรมยอดฮิตของ DSC CLINIC 

ออกแบบใบหน้าเฉพาะบุคคลด้วยเครื่อง 3D face scan เผยความงามที่สุดในแบบที่เป็นคุณ

Sweet nose จมูกทรงหวานดูเป็นธรรมชาติ เพิ่มมิติให้ใบหน้าหวานละมุน

Swan lips วิเคราะห์ ออกแบบรูปทรงปากให้รับเข้ากับใบหน้า เพิ่มเสน่ห์ชวนมอง

เพิ่มคัพ อัพไซส์ ไม่ฝืนเนื้อ เผยทรงอกสวยดูดีและปลอดภัย

เทคนิค Interlock v-shape ออกแบบคาให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไร้รอยต่อ ไร้รอยแผลเป็น

Sweet Baby eyes วิเคราะฟ์และออกแบบชั้นตาให้คมชัด เพิ่มความละมุนดูเป็นธรรมชาติ

ล็อคหน้าตึง ดึงทุกองศา ด้วยความปลอดภัย ไร้รอยแผล

AESTHETIC 5 

ดูแลผิวพรรณ ปรับรูปหน้า ด้วยทีมแพทย์มากประสบการณ์ที่ DSC Clinic

BOTULINUM TOXIN (โบท็อกซ์)

ลดขนาดกราม ลดริ้วรอย เพิ่มความคมชัดกรอบหน้าอย่างปลอดภัย ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

HIFU (ไฮฟู่)

ลดริ้วรอย เพิ่มความ V shape ให้ใบหน้า

FILLER (ฟิลเลอร์)

เติมเต็มทุกปัญหารูปหน้า เพิ่มความอ่อนเยาว์คืนความสวยให้ใบหน้า

BEAUTY TREATMENT (ทรีทเม้นท์)

ฟื้นฟูสภาพผิวเสื่อมโทรม บอกลาทุกปัญหาผิว เพื่อผิวสุขภาพดี

VITAMIN BOOSTER (วิตามินบูสเตอร์)

เคล็ดลับการฟื้นฟูสภาพผิว ช่วยเผยผิวสวยใส เปล่งปลั่ง มีออร่ากล้าสู้แดดอย่างปลอดภัย ด้วยวิตามินทั้ง 9 สูตร

DSC  CONTACT
เรามีสาขามากมายพร้อมให้บริการด้วยแพทย์ผู้มากประสบการณ์และพนักงานคอยให้คำปรึกษาดูแลคุณตั้งแต่ก่อนทำและหลังทำ

สาขาศรีนครินทร์

เปิดบริการทุกวัน 10:00-19:00น.

สาขาซีคอนสแควร์

เปิดบริการทุกวัน 10:00-19:00น.

สาขารัชโยธิน-ลาดพร้าว

เปิดบริการทุกวัน 10:00-19:00น.

สาขาบางแสน

เปิดบริการทุกวัน 10:00-19:00น.

สาขาโคราช

เปิดบริการทุกวัน 10:00-19:00น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายคุกกี้

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save