รีวิว DIMOND FAT

รีวิว Daimond Fat รีวิวไดม่อนแฟตสลายไขมัน

เหนียงหาย สลายในครั้งเดียว เบิร์นไขมันต่อเนื่อง ยาวนาน4-7 วัน สลายไขมันแล้วขับออกตามธรรมชาติ ไม่ส่งผลต่อร่างกายสลายพร้อมเฟริมกระชับเนื่องจากตัวยามีอาร์จีลีนยับยั้งการเกิดไขมันใหม่และไขมันกลับมาสะสมน้อยลงหรือกลับมายากขึ้น