BOTULINUM TOXIN

โบท็อกซ์ (Botox) นั้นเป็นชื่อทางการค้ายี่ห้อหนึ่งของ “โบทูลินั่มท็อกซิน” และยังมีอีกหลายยี่ห้อที่หมายถึงผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่ไม่ค่อยติดปากเท่าโบท็อกซ์
โบทูลินั่มท็อกซิน

เป็นโปรตีนที่สกัดได้จากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Clos- tridium botulinum สารโปรตีนนี้ได้ถูกค้นพบและวิจัยมากว่า 100 ปีแล้วได้ถูกนํามาพัฒนาใช้เป็นยารักษาโรคมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1895 จะออกฤทธิ์ที่เส้นใยประสาทส่วนปลายโดยสกัดกั้นไม่ให้หลั่งสารที่เป็นสื่อสัญญาณไปยังส่วนที่ทํางานจากการสั่งการของเส้นใยประสาทนั้นได้

Botox ปรับรูปหน้า ลดริ้วรอย ลดความหย่อนคล้อยบนใบหน้า