แก้จมูกคืออะไร ? เหมาะกับใคร ? มีกี่แบบ ?

การแก้จมูกเป็นกระบวนการผ่าตัดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างของจมูก ซึ่งอาจจะเพื่อเหตุผลทางความงามหรือการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน การผ่าตัดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของจมูก รูปทรง ความสูงของสันจมูก หรือมุมระหว่างจมูกกับริมฝีปากบน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการหายใจหากมีการบิดเบี้ยวหรืออุดตันของโครงสร้างภายในจมูก

 

ศัลยกรรมแก้จมูก คือ

 

ศัลยกรรมแก้จมูกคือการผ่าตัดที่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างของจมูก ซึ่งอาจเป็นเพื่อเหตุผลทางความงามหรือเพื่อแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับจมูก หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ศัลยกรรมนี้สามารถทำให้จมูกมีขนาด รูปทรง หรือมุมที่เข้ากับสัดส่วนของใบหน้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาการหายใจที่เกิดจากโครงสร้างภายในจมูกที่บิดเบี้ยวหรือมีการอุดตันได้ด้วย

 

วัตถุประสงค์ของการศัลยกรรมแก้จมูก:

 • เพื่อความงาม: ปรับปรุงรูปร่าง ขนาด หรือโครงสร้างของจมูกให้เข้ากับสัดส่วนของใบหน้า ช่วยเพิ่มความมั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอก
 • เพื่อการแพทย์: แก้ไขปัญหาการหายใจ เช่น จากโครงสร้างจมูกที่บิดเบี้ยวหรือกั้นขวางทางเดินหายใจ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการผ่าตัดจมูกครั้งก่อนที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 

ประเภทของการศัลยกรรมแก้จมูก:

 • Primary Rhinoplasty: การผ่าตัดจมูกครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความงามหรือแก้ไขปัญหาทางการแพทย์
 • Revision Rhinoplasty: การผ่าตัดจมูกซ้ำหรือการแก้ไขหลังจากการผ่าตัดจมูกครั้งก่อน โดยทำเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงผลลัพธ์จากการผ่าตัดก่อนหน้า
 • Functional Rhinoplasty: มุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาทางการหายใจหรือการฟื้นฟูฟังก์ชันของจมูก
 • Cosmetic Rhinoplasty: มุ่งเน้นที่การปรับปรุงรูปลักษณ์ของจมูกเพื่อความสวยงาม

 

การตัดสินใจเข้ารับการศัลยกรรมแก้จมูกควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลที่คาดหวัง ความเสี่ยง และคำแนะนำหลังการรักษาอย่างชัดเจน รวมถึงพิจารณาถึงความพร้อมทางด้านจิตใจและการเตรียมตัวสำหรับการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด.

 

ความแตกต่างระหว่างแก้จมูกกับเสริมจมูก

การเสริมจมูกและการแก้จมูกเป็นสองขั้นตอนที่แตกต่างกันในการศัลยกรรมจมูก แต่ละขั้นตอนมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินการที่แตกต่างกัน:

 

เสริมจมูก (Rhinoplasty)

การเสริมจมูกหรือ “Rhinoplasty” หมายถึงการผ่าตัดเพื่อปรับปรุงรูปทรงของจมูก มักเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง หรือสัดส่วนของจมูกให้เข้ากับลักษณะใบหน้าหรือปรับปรุงความสมบูรณ์แบบทางความงาม นี่คือบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำในการเสริมจมูก:

 • เพิ่มหรือลดขนาดของจมูก
 • เปลี่ยนรูปทรงของปลายจมูกหรือสันจมูก
 • ปรับระดับหรือมุมของจมูก
 • แก้ไขปัญหาจากบาดแผลหรือเกิดจากการผ่าตัดก่อนหน้า

 

แก้จมูก (Revision Rhinoplasty)

การแก้จมูกหรือ “Revision Rhinoplasty” เป็นการผ่าตัดที่ดำเนินการหลังจากการเสริมจมูกครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จหรือผู้รับการรักษาไม่พอใจกับผลลัพธ์ การแก้จมูกมุ่งเน้นที่การแก้ไขหรือปรับปรุงผลลัพธ์จากการผ่าตัดเสริมจมูกก่อนหน้านี้ เช่น:

 • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการผ่าตัดเสริมจมูกก่อนหน้า เช่น ความไม่เท่าเทียม ปัญหาการหายใจ หรือรูปทรงที่ไม่พึงประสงค์
 • ปรับปรุงรูปทรงหลังจากผลลัพธ์เริ่มเห็นชัดเจนหลังจากการฟื้นตัว
 • การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในรูปลักษณ์

 

ความแตกต่างหลัก:

 • วัตถุประสงค์: เสริมจมูกมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเริ่มต้นของจมูกเพื่อความงามหรือการปรับปรุงรูปลักษณ์ ในขณะที่การแก้จมูกเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหรือไม่พอใจจากการเสริมจมูกครั้งก่อน
 • ความซับซ้อน: การแก้จมูกอาจมีความซับซ้อนมากกว่าการเสริมจมูกเริ่มต้น เนื่องจากมักต้องแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

การเลือกระหว่างการเสริมจมูกหรือการแก้จมูกควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ความคาดหวังที่เหมาะสม และคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและผลลัพธ์ที่พึงพอใจ.

แก้จมูกเจ็บไหม

การแก้จมูกเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งที่ทำภายใต้การชาร์จด้วยยาสลบหรือยามึนความรู้สึก ดังนั้นในระหว่างการผ่าตัดเอง คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะยาสลบจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ

หลังจากการผ่าตัด อาการเจ็บปวดที่คุณอาจประสบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความรู้สึกต่อความเจ็บปวดของคุณเอง ชนิดของการผ่าตัดที่ทำ และเทคนิคการผ่าตัดที่ใช้ ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ป่วยมักจะรู้สึกไม่สบาย มีอาการบวม และช้ำรอบๆ บริเวณที่ผ่าตัด ซึ่งอาจมีความรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่สามารถควบคุมได้ด้วยการใช้ยาแก้ปวดตามที่แพทย์สั่ง

 

เพื่อช่วยลดความไม่สบายหลังการผ่าตัด คุณอาจได้รับคำแนะนำดังนี้:

 • ใช้ยาแก้ปวด: แพทย์จะสั่งยาแก้ปวดเพื่อช่วยลดอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัด
 • ใช้ความเย็น: การใช้ ice pack หรือการประคบเย็นบริเวณจมูกอาจช่วยลดอาการบวมและเจ็บปวด
 • รักษาหัวให้สูงเมื่อนอน: การนอนหัวสูงช่วยลดอาการบวมและช่วยให้รู้สึกสบายขึ้น

 

สำคัญที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดในช่วงฟื้นตัว เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ควรหารือกับแพทย์ก่อนทำการผ่าตัดเพื่อทำความเข้าใจถึงการจัดการความเจ็บปวดและวางแผนการดูแลที่เหมาะสมกับคุณ.

แก้จมูก เหมาะกับใคร ?

การแก้จมูกเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงผลลัพธ์หลังจากการเสริมจมูกครั้งแรก หรือสำหรับผู้ที่มีความต้องการดังต่อไปนี้:

 

 • ผู้ที่ไม่พอใจกับผลลัพธ์ของการเสริมจมูกเดิม: บุคคลที่ได้รับการเสริมจมูกแล้วแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่พอใจกับรูปร่าง ขนาด หรือโครงสร้างของจมูกหลังการผ่าตัด
 • ผู้ที่มีปัญหาหลังการผ่าตัด: บางครั้งการเสริมจมูกอาจนำไปสู่ปัญหาเช่น ปัญหาการหายใจ ความไม่สมดุลของโครงสร้างจมูก หรือมีปัญหาทางด้านความรู้สึกในบริเวณจมูกที่ต้องการการแก้ไข
 • ผู้ที่มีความคาดหวังที่เหมาะสม: บุคคลที่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สามารถบรรลุได้จากการแก้จมูก และมีความคาดหวังที่เป็นจริงตามคำแนะนำของแพทย์
 • ผู้ที่มีสุขภาพดี: ควรมีสุขภาพที่ดีพอสำหรับการรับการผ่าตัด ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นหลังการผ่าตัด
 • ผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาและฟื้นฟู: มีความพร้อมที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนและหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูและการบรรลุผลลัพธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การตัดสินใจเข้ารับการแก้จมูกควรทำหลังจากการปรึกษาอย่างละเอียดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวัง และพิจารณาถึงความเสี่ยง ต้นทุน และความคาดหวังที่เป็นไปได้ การมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จะช่วยให้คุณมีความพึงพอใจสูงสุดจากการแก้จมูก.

 

แก้จมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty)

การแก้จมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty) เป็นหนึ่งในเทคนิคการผ่าตัดจมูกที่แพทย์ใช้เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขรูปร่างของจมูก โดยมีลักษณะเด่นที่การทำแผลผ่าตัดบริเวณคอลัมเมลล่า (Columella) ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างรูจมูกสองข้าง วิธีนี้ช่วยให้แพทย์มีการเข้าถึงโครงสร้างภายในจมูกได้ดียิ่งขึ้น เพื่อการปรับแก้ไขที่ละเอียดและควบคุมได้มากกว่าเทคนิคการผ่าตัดแบบปิด (Closed Rhinoplasty) ดังนั้น จึงเหมาะกับกรณีที่ต้องการการแก้ไขที่ซับซ้อนหรือละเอียดมากขึ้น

 

ลักษณะเด่นของการแก้จมูกแบบเปิด:

 • การเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น: ช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้างภายในของจมูกได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถแก้ไขและปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
 • ความแม่นยำสูง: เหมาะกับการแก้ไขปัญหาที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระดูกจมูก การเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงของกระดูกอ่อน หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดจมูกครั้งก่อน
 • ความสามารถในการแก้ไขมากขึ้น: แพทย์สามารถดำเนินการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้มากขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหาการหายใจ การปรับปรุงรูปร่างที่ซับซ้อน หรือการฟื้นฟูจมูกหลังอุบัติเหตุ

 

สิ่งที่ควรพิจารณา:

 • ระยะเวลาการฟื้นตัว: อาจจะยาวนานกว่าเทคนิคการผ่าตัดแบบปิด เนื่องจากมีการทำแผลผ่าตัดที่ใหญ่กว่า
 • บวมและช้ำ: อาจมีอาการบวมหรือช้ำมากกว่าการผ่าตัดแบบปิดในช่วงแรกหลังการผ่าตัด
 • รอยแผลเป็น: แม้ว่ารอยแผลเป็นจะอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างซ่อนเร้นและมักจะเลือนหายไปเมื่อเวลาผ่านไป แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง

 

การเลือกเทคนิคการแก้จมูกควรทำหลังจากได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินว่าเทคนิคใดเหมาะสมที่สุดกับความต้องการและสภาพปัจจุบันของจมูกของคุณ รวมทั้งควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง ความเสี่ยง และระยะเวลาการฟื้นตัวอย่างละเอียด.

 

แก้จมูกแบบปิด (Close Rhinoplasty)

การแก้จมูกแบบปิด (Closed Rhinoplasty) เป็นเทคนิคการผ่าตัดจมูกที่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโครงสร้างของจมูกโดยไม่ทำแผลผ่าตัดภายนอกบริเวณจมูก ในการผ่าตัดแบบปิดนี้ แพทย์จะทำการผ่าตัดทั้งหมดผ่านรูจมูกโดยไม่มีการตัดผิวหนังที่คอลัมเมลล่า (Columella) ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างรูจมูกสองข้าง ดังนั้นไม่มีรอยแผลเป็นภายนอกจมูกหลังการผ่าตัด

 

ลักษณะเด่นของการแก้จมูกแบบปิด:

 • ไม่มีรอยแผลเป็นภายนอก: เนื่องจากทำการผ่าตัดทั้งหมดภายในรูจมูก จึงไม่มีการทิ้งรอยแผลเป็นที่คอลัมเมลล่า
 • การฟื้นตัวเร็วกว่า: ปกติผู้ป่วยจะมีอาการบวมและช้ำน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น
 • ความรุกรานน้อยกว่า: เนื่องจากไม่ต้องตัดผิวหนังภายนอก จึงลดความรุกรานและความเสี่ยงของการเกิดปัญหาหลังการผ่าตัด

 

สิ่งที่ควรพิจารณา:

 • การเข้าถึงจำกัด: แพทย์อาจมีข้อจำกัดในการเห็นและปรับแก้โครงสร้างภายในจมูก เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งอาจทำให้เหมาะสำหรับการแก้ไขที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน
 • ความสามารถในการแก้ไข: อาจไม่เหมาะสำหรับการแก้ไขที่ต้องการการปรับเปลี่ยนรูปทรงจมูกอย่างมากหรือการแก้ไขโครงสร้างภายในที่ซับซ้อน

การเลือกว่าจะใช้เทคนิคแก้จมูกแบบไหนระหว่างเปิดหรือปิดนั้นควรขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับการรักษา ความชำนาญของแพทย์ และรูปแบบการแก้ไขที่จำเป็นต้องทำ การสื่อสารอย่างเปิดเผยกับแพทย์เกี่ยวกับความคาดหวังและผลลัพธ์ที่ต้องการจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกเทคนิคการผ่าตัดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ.

 

เทคนิคพิเศษอื่นๆ เช่น การใช้กระดูกอ่อนหลังหู

ในศัลยกรรมจมูก, การใช้กระดูกอ่อนจากหลังหูเป็นหนึ่งในเทคนิคพิเศษที่แพทย์อาจใช้เพื่อเสริมหรือแก้ไขโครงสร้างของจมูก ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับการรักษาและเป้าหมายของการผ่าตัด วัสดุนี้เรียกว่า “เนื้อเยื่อรับบริจาคจากตนเอง” (autologous tissue) ซึ่งหมายความว่ามาจากตัวผู้ป่วยเอง การใช้เนื้อเยื่อจากตัวผู้ป่วยมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุสังเคราะห์ ได้แก่:

 

ข้อดีของการใช้กระดูกอ่อนหลังหู:

 • การปฏิกิริยาต่อเชื้อ: มีความเสี่ยงต่ำในการเกิดปฏิกิริยาต่อเชื้อหรือการปฏิเสธ เนื่องจากเป็นเนื้อเยื่อจากตัวผู้ป่วยเอง
 • การรวมตัวกับเนื้อเยื่อ: กระดูกอ่อนหลังหูมักจะรวมตัวกับเนื้อเยื่อรอบข้างได้ดี ส่งผลให้มีความแข็งแรงและคงทน
 • ธรรมชาติ: การใช้กระดูกอ่อนจากตัวผู้ป่วยเองช่วยให้ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุสังเคราะห์
 • ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ: เนื่องจากไม่ใช่วัสดุแปลกปลอมจากภายนอก จึงมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่า

การใช้งาน:

 • เพิ่มโครงสร้าง: กระดูกอ่อนหลังหูสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสูงของสันจมูก ปรับรูปปลายจมูก หรือเสริมโครงสร้างจมูกให้มีความแข็งแรง
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะ: เช่น การแก้ไขปลายจมูกที่หย่อนคล้อย การปรับปรุงสันจมูกหลังจากการผ่าตัดจมูกครั้งก่อนไม่สำเร็จ หรือการเติมเต็มส่วนที่มีการบาดเจ็บหรือเสียหาย

 

การใช้กระดูกอ่อนจากหลังหูในการผ่าตัดจมูกต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้รับการรักษาหรือไม่ รวมถึงคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารอย่างเปิดเผยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความคาดหวังและเป้าหมายของการผ่าตัดจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความพึงพอใจสูงสุดจากการผ่าตัด

 

การเตรียมตัวก่อนแก้จมูก

การเตรียมตัวก่อนการแก้จมูกเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณผ่านกระบวนการผ่าตัดได้อย่างราบรื่นและช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นี่คือขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ:

 

ก่อนการผ่าตัด:

 • การปรึกษาแพทย์: สำหรับความเข้าใจในเป้าหมายการผ่าตัด รวมถึงการหารือเกี่ยวกับความคาดหวัง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้คุณได้มีโอกาสถามคำถามและแสดงความกังวล
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป: ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมสำหรับการผ่าตัด ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจเลือดหรือการทดสอบอื่นๆ
 • หยุดยาบางชนิด: แพทย์อาจแนะนำให้คุณหยุดยาหรืออาหารเสริมบางชนิดที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออก ซึ่งรวมถึงยาแอสไพริน ยาต้านการอักเสบ หรือสมุนไพรบางชนิด
 • งดสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่สามารถชะลอการรักษาแผลและเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน ควรหยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนและหลังการผ่าตัด
 • เตรียมตัวสำหรับการฟื้นตัว: จัดเตรียมเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหลังการผ่าตัด และอาจจำเป็นต้องมีคนคอยช่วยเหลือในช่วงไม่กี่วันแรกหลังการผ่าตัด

 

ในวันการผ่าตัด:

 • งดอาหารและเครื่องดื่ม: อย่ารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ ตามที่แพทย์แนะนำ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการงดน้ำและอาหาร 6-12 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
 • เสื้อผ้าที่สวมใส่: สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการถอดออก โดยเฉพาะเสื้อที่มีกระดุมหรือซิปด้านหน้า
 • ห้ามแต่งหน้า: มาโรงพยาบาลโดยไม่มีเครื่องสำอางบนใบหน้า รวมถึงการถอดเครื่องประดับทั้งหมด
 • จัดเตรียมการขนส่ง: จัดเตรียมให้มีคนขับรถพาคุณกลับบ้านหลังการผ่าตัด เนื่องจากคุณจะไม่สามารถขับรถได้เองหลังการได้รับยาสลบ

 

การเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการแก้จมูกช่วยให้กระบวนการผ่าตัดและการฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ดีที่สุด.

 

การดูแลตัวเองหลังทำ

การดูแลตัวเองหลังจากทำการแก้จมูกเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณฟื้นตัวได้ดีที่สุดและช่วยให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดออกมาตามที่คาดหวัง นี่คือคำแนะนำสำคัญสำหรับการดูแลตัวเองหลังการแก้จมูก:

ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด

 • พักผ่อนอย่างเพียงพอ: ให้ตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมาก และพยายามนอนหลับให้เพียงพอ
 • รักษาหัวให้สูง: นอนหัวสูงด้วยหมอน 2-3 ใบเพื่อช่วยลดอาการบวมและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี
 • ใช้ความเย็น: ใช้ความเย็นจาก cold compress หรือ ice pack บริเวณรอบๆ จมูกเพื่อลดบวมและช้ำ แต่ต้องระวังอย่าให้ความเย็นโดนจมูกโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการทำลายเนื้อเยื่อที่ยังอ่อนแอ

ในช่วงสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด

 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เข้มข้น: งดการออกกำลังกาย หรือยกของหนัก หลีกเลี่ยงการงอตัวหรือการก้มหน้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบวมหรือเลือดออก
 • ดูแลความสะอาด: ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการทำความสะอาดบริเวณแผล เช่น การใช้น้ำเกลือเพื่อทำความสะอาดหรือการใช้ครีมหรือยาทาที่ได้รับการสั่งจ่าย
 • ตรวจสอบและปฏิบัติตามนัดหมายติดตาม: เข้ารับการตรวจตามนัดกับแพทย์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการฟื้นตัวและประเมินผลลัพธ์ของการผ่าตัด

การดูแลระยะยาว

 • ป้องกันแสงแดด: หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงบนจมูกและใช้ครีมกันแดดเมื่อออกไปข้างนอกเพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีของผิวหรือการเกิดรอยดำบนจมูก
 • มีสุขภาพจิตที่ดี: รักษาทัศนคติที่ดีและมีความอดทนเนื่องจากการเห็นผลลัพธ์สุดท้ายของการผ่าตัดอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน

การดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมหลังการแก้จมูกเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่และบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์ทันที.

 

แก้จมูกที่ไหนดี ควรเลือกจากอะไร

การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการแก้จมูกเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและผลลัพธ์ที่ต้องการ นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกสถานที่สำหรับการแก้จมูก:

 

 • ความเชี่ยวชาญของแพทย์: หาแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแก้จมูก ตรวจสอบประวัติการศึกษาและการอบรมของแพทย์ รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งหรือพลาสติกที่เชื่อถือได้
 • ผลลัพธ์ก่อนหน้าและรีวิว: ขอดูภาพก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยคนอื่นๆ ที่แพทย์ได้ทำการผ่าตัด เพื่อประเมินคุณภาพและความสามารถของแพทย์ อ่านรีวิวและประสบการณ์ของผู้ป่วยก่อนหน้าเพื่อเข้าใจถึงความพึงพอใจและคุณภาพของการดูแล
 • การปรึกษาก่อนการผ่าตัด: การปรึกษาที่มีคุณภาพก่อนการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารเป้าหมายและความคาดหวังของคุณกับแพทย์ได้ชัดเจน และแพทย์ก็สามารถให้คำแนะนำและคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
 • คุณภาพของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก: คลินิกหรือโรงพยาบาลควรมีสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ควรมีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ดีและระบบสนับสนุนผู้ป่วยที่เชื่อถือได้
 • ความโปร่งใสในต้นทุนและการรักษา: การที่คลินิกให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนทั้งหมดและรายละเอียดของกระบวนการรักษาอย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะตัดสินใจ
 • การฟื้นตัวและการติดตามผล: ให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดและการติดตามผลเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 

การเลือกคลินิกสำหรับการแก้จมูกควรพิจารณาจากความต้องการส่วนบุคคล ความสะดวกสบาย และความมั่นใจที่คุณมีต่อคลินิกและทีมแพทย์ การตัดสินใจควรทำหลังจากการวิจัย การปรึกษา และการพิจารณาอย่างรอบคอบ.

 

ทำไมต้องที่ DSC Clinic

DSC Clinic เป็นหนึ่งในคลินิกที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาทางด้านต่างๆ รวมถึงบริการศัลยกรรมตกแต่ง ความต้องการเลือก DSC Clinic หรือคลินิกอื่นๆ สำหรับการทำศัลยกรรมแก้จมูกหรือการรักษาอื่นๆ ควรพิจารณาจากหลายปัจจัย:

 

 • ความเชี่ยวชาญของแพทย์: ตรวจสอบว่าแพทย์ที่ DSC Clinic มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมจมูกหรือไม่ และพวกเขามีประวัติการศึกษาและการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่
 • ผลลัพธ์และรีวิว: หากมีข้อมูลรีวิวหรือภาพก่อนและหลังการรักษาของผู้ป่วยก่อนหน้าที่เคยรับบริการที่คลินิกนี้ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของการดูแลและความพึงพอใจของผู้ป่วย
 • การปรึกษาและการสื่อสาร: ความสามารถของคลินิกในการให้ข้อมูล แนะนำ และตอบคำถามก่อนการตัดสินใจทำศัลยกรรม ความชัดเจนและความเปิดเผยในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ
 • คุณภาพของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก: ควรพิจารณาถึงคุณภาพของบริการและความสะดวกสบายของสถานที่ รวมถึงการดูแลและสนับสนุนหลังการผ่าตัด
 • ความโปร่งใสในต้นทุนและการรักษา: การที่คลินิกให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนทั้งหมดและรายละเอียดของกระบวนการรักษาอย่างชัดเจนก่อนที่คุณจะตัดสินใจ

 

การเลือกคลินิกสำหรับการทำศัลยกรรมควรพิจารณาจากความต้องการส่วนบุคคล ความสะดวกสบาย และความมั่นใจที่คุณมีต่อคลินิกและทีมแพทย์ การตัดสินใจควรทำหลังจากการวิจัย การปรึกษา และการพิจารณาอย่างรอบคอบ.